work

Committees

Scientific & Organizing Committees

Scientific Committee (in alphabetic order)

Dabang Jiang (NZC),

Haishan Chen (NUIST)

Huijun Wang (NZC/NUIST),

Jianqi Sun (NZC),

Noel Keenlyside (UiB),

Odd Helge Otterå (NORCE),

Trond Dokken (NORCE),

Tore Furevik (UiB),

Tor Eldevik (UiB),

Xiuqun Yang (NJU),

Yongyun Hu (PKU)

Zhiping Wen (FDU),

Organizing Committee:

Ms Qin Wang (NZC; wangqin@mail.iap.ac.cn),

Ms./Dr Fei Li (UiB; Fei.Li@uib.no),

Mr./Dr Odd Helge Otterå (NORCE; odot@norceresearch.no),

Mr./Dr Mingkeng Duan (NUIST; mingkeng@nuist.edu.cn or mingkeng@sina.com),

Mr./Dr Shengping He (UiB; shengping.he@uib.no),

Ms./Dr Lingling Suo (NERSC; lingling.suo@norce.no),

Ms. Yujia Jin (PKU; jinyj@pku.edu.cn),

Dr. Linyuan Sun (NJU; lysun@smail.nju.edu.cn)

Dr. Sihua Huang (FDU; huangsh@fudan.edu.cn)

Gallery